Ktoré doklady v aute musíte mať ?

01.01.2019

  Podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov je každý vodič povinný mať pri sebe určité doklady a dokumenty, ktoré má od neho polícia pri cestnej kontrole právo vyžadovať.  

  • Vodičský preukaz
  • Osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla Osvedčenia o evidencii poznáme 2, respektíve jedno rozdelené do dvoch častí. Časť I je známa malá plastová kartička, časť II je papierový hárok vo formáte A4. Pri kontrole musíte mať pri sebe časť I. Časť II v aute dokonca nesmie byť.
  • Doklad o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Povinné zmluvné poistenie je, ako už z názvu vyplýva, prikázané zo zákona. Na území Slovenskej republiky sa preukážete tzv. bielou kartou, v prípade vycestovania do zahraničia vám poslúži zelená karta, na ktorej sú zaznačené krajiny, v ktorých PZP platí.Doklad o vykonaní technickej kontroly.
  • Doklad o vykonaní emisnej a technickej kontroly Pri novom vozidle sa TK a EK vykonáva po 4 rokoch následne každé 2 roky.