Repas štartérov a alternátorov

28.02.2022

Alternátor je elektrický generátor, ktorý mení mechanickú energiu na elektrickú energiu s využitím magnetického poľa. Alternátor je zdrojom striedavého prúdu, ktorý sa prostredníctvom diód mení na jednosmerný prúd. Ďalšou súčasťou alternátora je regulátor napätia, ktorý slúži na stabilizáciu napätia. ktoré je generované alternátorom.

Štartér je agregát, ktorý slúži na roztočenie a naštartovanie motora. Energiu získava z batérie, ktorú premení na pohybovú energiu. Funkčný štartér musí roztočiť motor pri akýchkoľvek klimatických podmienkach.  


Najbežnejšie poruchy alternátora  :

 • regulátor napätia
 • diódový mostík
 • opotrebené uhlíky alebo zberné krúžky

Postup pri oprave:

 • kompletné rozobratie a kontrola (test) všetkých dielov alternátora
 • otestovanie statora, rotora a otestovanie diódového mostíka 
 • otestovanie regulátora 
 • kontrola uhlíkov a ložísk
 • po výmene poškodených komponentov (repas alternátora), alternátor otestuje na skúšobnej stolici značky Spin Banchetto


K najbežnejším poruchám štartéra patria :

 • chybná voľnobežka alebo prevodovka štartéra a spínacia cievka
 • opotrebený a poškodený rotor alebo veniec zotrvačníka
 • opotrebené púzdra štartéra alebo uhlíky

Postup pri oprave:

 • kompletné rozobratie a kontrola (diagnostika) všetkých dielov 
 • otestovanie statora a rotora, pastorka, spínacej cievky, prevodovky
 • kontrola puzdier,pokial sú vybité výmena za nové ( čomu v bežných servisoch nevenujú pozornosť).
 • po výmene poškodených komponentov (repas štartéra), štartér otestuje na skúšobnej stolici značky Spin Banchetto

SLUŽBY
Poskytujeme:

 • Diagnostiku, poradenstvo pri problémoch so štartovaním, nabíjaním
 • Generálnu opravu štartéra, alternátora 
 • Repas a následné otestovanie štartéra a alternátora na stolici
 • Predaj nových alebo repasovaných štartérov, alternátorov 
 • Demontáž, montáž štartéra, alternátora z, do vozidla
 • Každý kus je rozobratý na základné súčiastky, ktoré sú prekontrolované, vymenené, a následne je diel zložený a otestovaný na profesionálnom testovacom zariadení.