Čo znamenajú svietiace kontrolky ?

01.01.2019

  Kontrolky sú farebne rozdelené do troch skupín: zelené, oranžové a červené. Zelenou farbou sú označené informatívne kontrolky a ich úlohou je informovať vodiča, že daná funkcia je zapnutá. V prípade oranžových ešte nie je dôvod na paniku, vozidlo si zväčša niečo pýta, napríklad doplnenie oleja alebo ostrekovacej kvapaliny. Červená už označuje vážnu poruchu, ktorá obyčajne znamená okamžité prerušenie jazdy a vypnutie motora,     aby sa predišlo väčšej škode.  

Kontrolka osvetlenia: obrysové, stretávacie, diaľkové

Táto kontrolka svieti pokiaľ sú zapnuté svetlá.  

Kontrolka svetiel: predné, zadné hmlové svetlomety, nefunkčné osvetlenie

 1. Táto kontrolka svieti, pokiaľ sú zapnuté predné hmlové svetlá
 2. Táto kontrolka svieti, pokiaľ sú zapnuté zadné hmlové svetlá
 3. Informuje o nefungujúcej žiarovke, ktorú treba vymeniť

Kontrola adaptívne svetlomety / ovládanie dosahu predných svetlometov / dažďový a svetelný sensor:

 1. Kontrolka signalizuje poruchu systému adaptívneho osvetlenia. Tak ako pri dažďovom senzore. Osvetlenie bude fungovať v základnom režime, nie však automaticky.
 2. Signalizuje poruchu systému automatického prepínania diaľkových a tlmených svetiel (nastavenia sklonu svetiel). Funkčnosť nebude narušená v manuálnom režime, avšak nebude sa prispôsobovať podmienkam a fungovať automaticky.
 3. Kontrolka signalizuje poruchu v automatickom zapínaní a vypínaní stieračov a svetiel. Oboje je stále možné ovládať manuálne. Odporúča sa navštíviť servis.

Kontrolky zapaľovania / imobilizéra:

 1. Kontrolka môže zasvietiť v oranžovej alebo červenej farbe v závislosti od závažnosti chyby v zapaľovaní. I keď chyba sa na jazde nemusí nijako prejaviť, odporúča sa navštíviť servis
 2. Kontrolka imobilizéra signalizuje nefunkčný imobilizér, vozidlo nenaštartuje.
 3. Týka sa len vozidiel s bezkľúčovým systémom a kontrolka signalizuje, že kľúč bol z kabíny odstránený, kým motor beží.
 4. Kontrolka signalizuje slabú batériu v kľúči a vyzýva vodiča k jej výmene.

Kontrolky riadenia:

 • V niektorých modeloch môže byť vedľa ikonky volantu výkričník, význam je však rovnaký. Kontrolka označuje chybu vo funkcii posilňovača riadenia. Ak svieti oranžová, riadenie je funkčné, ovládanie volantu si ale vyžaduje väčšiu silu. Porucha môže byť v elektrike alebo servo čerpadle. Jazda s takýmto vozidlom je možná, avšak musíš sa zmieriť so zníženým alebo nulovým účinkom posilňovača riadenia.
 • Štvrtá kontrolka zámku riadenia oranžová kontrolka signalizuje poruchu v elektronickom zámku riadenia, vyžaduje sa veľmi obozretná jazda. Červená farba varuje pred akútnou možnosťou zablokovania riadenia počas jazdy. Ďalšia jazda sa z bezpečnostných dôvodov neodporúča. Nechajte vozidlo odtiahnuť do servisu.

Kontrolky podvozku:

 • Prvé dve kontrolky informujú o poruche adaptívnych tlmičov prípadne vzduchového podvozku. Kontrolka signalizuje poruchu v systéme, čo môže výrazne ovplyvniť handling, stabilitu a svetlú výšku vozidla. Odporúča sa ihneď navštíviť servis.
 • Tretia a štvrtá kontrolka (TPMS) signalizuje nesprávny tlak v pneumatikách (ak je tlak menší alebo väčší ako požadovaná hodnota - tá závisí od typu auta, pneumatík a ďalších faktorov).

Kontrolky brzdového systému:

 • Signalizuje zatiahnutú páku parkovacej (ručnej) brzdy alebo málo brzdovej kvapaliny v systéme. Stačí uvoľniť brzdu, ak však kontrolka svieti ďalej, hrozí nebezpečenstvo nehody. Odporúča sa navštíviť servis.
 • Štrvtá kontrolka sa rozsvieti pri nadmerne opotrebovaných brzdových platničkách. Odporúčame čo najrýchlejšiu výmenu.

Kontrolka porucha automatická prevodovka / uzávierka diferenciálu / filter pevných častíc:

 • Signalizuje poruchu v automatickej prevodovke a môže ju sprevádzať správa na palubnej doske. Vo väčšine prípadov sa odporúča navštíviť servis. Ak je v kontrolke zakomponovaný teplomer signalizuje to prehriatie.
 • Tretia a štvrtá kontrolka signalizuje chybu v regenerácii filtra pevných častíc (DPF / FAP). Navštívte najbližší servis alebo nechajte vozidlo odtiahnuť.

Kontrolka motora: 

 • Signalizujú poruchu zapaľovania, vstrekovania paliva alebo čistenia výfukových plynov, eventuálne aj pohonu vačkového hriadeľa. Odporúča sa pomalou jazdou zájsť do servisu, inak riskujete poškodenie katalyzátora. Pri poruche zapaľovania sa musíte nechať odtiahnuť.
 • Tretia kontrolka riadiaceho systému motora má pre benzínové motory rovnaký význam ako kontrolka žeraviacich sviečok pre naftové. Signalizuje poruchu v riadiacom systéme motora. Opatrnou a pomalou jazdou dopravte vozidlo bezodkladne do servisu.
 • Štvrtá kontrolka žhaviacich sviečok sa nachádza iba vo vozidlách s naftovým motorom a pred naštartovaním signalizuje predhrievanie motora. Naštartujte až po jej zhasnutí. Ak svieti alebo bliká aj po naštartovaní motora, prípadne sa rozsvieti počas jazdy, upozorňuje na poruchu v riadiacom systéme motora. Vozidlo musí ísť bezodkladne do servisu, môže ísť aj po vlastnej osi, jazda však musí byť pomalá a opatrná.

Kontrolka tlaku oleja a teploty chladiacej kvapaliny:

 1. kontrolka varuje pred nedostatočným tlakom oleja v motore, čo môže naznačovať aj nízku hladinu oleja. Ak oranžová kontrolka svieti, signalizuje nízku hladinu oleja. Ak bliká, môže varovať aj pred poruchou senzora. Akonáhle zasvieti na červeno, ihneď zastavte a vypnite motor. Ak je málo oleja, dolejte a naštartujte znova. Pokiaľ stále kontrolka svieti, okamžite motor vypnite a nechajte vozidlo odtiahnuť do servisu. V opačnom prípade hrozí jeho totálne zničenie.
 2. Kontrolka nízkej hladiny motorového oleja, svieti ak množstvo oleja klesne pod požadovanú úroveň.
 3. Kontrolka signalizuje prehrievanie motora, čo môže znamenať jeho preťaženie alebo chýbajúcu chladiacu kvapalinu. Zapnite vykurovanie na maximum. Ak po minúte kontrolka nezhasne, vypnite motor, skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny a prípadne dolejte. Pokiaľ ani po doliatí kvapaliny kontrolka nezhasne, môže ísť o poruchu chladiaceho systému. Ďalšia jazda sa neodporúča, nechajte vozidlo odtiahnuť do servisu.
 4. Kontrolka svieti na modro ak vozidlo nieje vybavné ukazovateľom teploty motora. Motor nieje zahriaty, neodporúča sa motor vytáčať do vysokých otáčok pokiaľ kontrolka nezhasne.

Kontrolka nabíjania / servisu / varovania:

 • Nedobíja sa akumulátor. Mohlo dôjsť k poškodeniu alternátora alebo regulátora napätia, ale mohol sa roztrhnúť aj hnací remeň. Odporúča sa ihneď zastaviť, vypnúť motor a skontrolovať klinový remeň.
 • Môže mať rôzne formy od kľúča či rôznych hlásení. Môže sa jednať o plánovanú (nastavenú intervalovú) kontrolu, ale aj neočakávanú poruchu a potrebu čím skôr zájsť do servisu.
 • Tato kontrolka signalizuje problém. Bývá spojená s dalšou kontrolkou, upresňujúcou problém.

Bezpečnostné prvky ABS, ESP, (DAC/HDC):

 1. ABS alebo aj ESP sú nefunkčné. Brzdenie je síce stále možné, ABS ani ESP však nebudú pracovať. Pri silnom alebo núdzovom brzdení hrozí nebezpečenstvo šmyku. Odporúča sa návšteva servisu.
 2. ESP: ak kontrolka bliká, upozorňuje na zásahy stabilizačného systému. Pokiaľ svieti nepretržite, môže signalizovať vypnutie systému ESP. Ak vodič znovu tlačidlom aktivuje systém, kontrolka musí zhasnúť. V prípade, že svieti aj napriek zapnutému systému, signalizuje poruchu. Brzdenie je síce stále možné, ESP však nezasiahne. Prispôsobte rýchlosť podmienkam a navštívte servis.
 3. (DAC/HDC) signalizuje aktivovaný systém asistovaného zjazdu v prípade prudšieho svahu. V tejto situácii systém preberá kontrolu nad stabilizáciou vozidla a tiež nad rýchlosťou (udržuje stálu rýchlosť).
 4. Kontrolka diferenciálu signalizuje vodičovi uzávierku diferenciálu. Vyskytuje sa najmä v terénnych vozidlách.

Kontrolka tempomatu:

 1. Kontrolka tempomatu signalizuje stav aktívnej regulácie rýchlosti.
 2. Kontrolka adaptívneho tempomatu signalizuje stav aktívnej regulácie rýchlosti.
 3. Kontrolka odstupu signalizuje malú vzdialenosť od vozidla idúceho vpredu. V takomto prípade treba ihneď spomaliť a udržovať si väčší odstup.
 4. Kontrolka limitu rýchlosti sa rozsvieti v prípade prekročenia maximálnej nastavenej rýchlosti.

Kontrolka pre stlačenie pedálu / asistent kontroly vybočenia z jazdného pruhu:

 1. Z kontrolka informuje o tom, že je potrebné stlačiť pedál brzdy pri presune voliča z parkovacej polohy.
 2. Oranžová kontrolka informuje o tom, že je potrebné stlačiť pedál spojky počas spúšťania motora.
 3. Zelená kontrolka signalizuje zapnutie asistenčného systému. Oranžová znamená, že systém pracuje, ale nedokáže detekovať jazdné pruhy. Poruchu signalizuje oranžová obyčajne s príslušným oznámením na palubnej doske.

Kontrolka airbagov a bezpečnostných pásov:

 • Prvé tri kontrolky signalizujú poruchu airbagov alebo predpínačov bezpečnostných pásov. Airbagy sa nemusia pri náraze aktivovať alebo, čo je horšie, vystrelia bez zvláštneho dôvodu.
 • Štvrtá kontrolka indikuje, že airbag spolujazca nieje funkčný. Môže byť vypnutý z dôvodu detskej autosedačky, ktorá je na tomto sedadle umiestnená.

Bezpečnostné kontrolky:

 • Kontrolka varuje, že bezpečnostné pásy nemusia správne plniť svoju funkciu. Odporúča sa urýchlená návšteva servisu.
 • Svieti v prípade, že dvere, kufor alebo kapota nie je dobre zatvorená.

Kontrolka ECO režimu / nízkej teploty / systém štart-stop:

 1. Kontrolka signalizuje aktivovaný ECO (šetriaci) režim. Elektronika zabezpečuje, aby vozidlo dosiahlo čo najnižšiu spotrebu.
 2. Kontrolka informuje o poklese teploty pod určitú (prednastavenú) hodnotu.
 3. Signalizuje, že systém štart-stop vypol motor. Po stlačení spojkového pedála sa motor automaticky naštartuje. Ak je kontrolka červená, system nefunguje.

Kontrolka zatvárania a otvárania strechy / zadného spojlera / paliva / hladiny tekutiny v nádrži ostrekovača:

 1. Kontrolka svieti počas toho, ako sa strecha otvára alebo zatvára. Mala by zhasnúť hneď ako dôjde k otvoreniu/zatvoreniu, no ak neprestáva svietiť, strecha buď nie je úplne otvorená/zatvorená alebo mohlo dôjsť k poruche.
 2. Kontrolka sa môže rozsvietiť v prípade poruchy systému ovládania zadného spojlera. S takto nefunkčným ovládaním spojlera sa neodporúča jazdiť na diaľnici a treba urýchlene navštíviť servis.
 3. Po rozsvietení tejto kontrolky býva dojazd približne 50 až 100 km v závislosti od veľkosti nádrže. Mal by si teda čím skôr dotankovať.
 4. Rozsvieti sa v prípade, že v nádržke je nedostatok kvapaliny. Ak tak nastane, stačí doliať letnú či zimnú zmes do ostrekovačov (viečko býva modrej farby, čiže nájdeš ho naozaj jednoducho).

Kontrolka vody v palive / ťažného zariadenia / AdBlue:

 • Signalizuje detekovanú vodu v palive, ak sa kontrolka rozsvieti hneď po tankovaní signalizuje znečistené palivo. Bezodkladne navštívte servis.
 • V prípade rozsvietenia tejto kontrolky došlo k uvoľneniu ťažného zariadenia. Treba čím skôr zastaviť, odpojiť a opätovne zapojiť ťažné zariadenie.
 • Kontrolka signalizuje nízku hladinu aditív AdBlue. Väčšinou sa ku kontrolke zobrazí aj informácia o udávanom dojazde a po vyčerpaní aditíva už motor nenaštartuješ.